top of page

2017 - 2018
International event, 18 artists took the challenge. 

We looked for daredevils - 'artists' who are not afraid of a confrontation.

Creative people that can release their own familiar work to pass it on to another artist.The other artist builds up the work and make his/her own interpretation - a personal artwork - and thereby give it his/her own interpretation and meaning.

This can be confronting, the artwork takes on a different, new meaning.

We contacted artists in various media and in different countries.
18 artists joined - artists from Belgium, France, Italy, Netherlands and even Thailand. 
18 artists in different Media : Painting, Ceramics, Graphic Art, Multi media, Photography, Glass Arts, Textile, Metal arts....
During  5 expositions visitors were intrigued, suprised, confronted.... with the results.

Below you can find the transformations from the first confrontations.

We zochten naar waaghalzen - 'artiesten' die niet bang zijn voor een confrontatie.

Creatieve mensen die hun eigen vertrouwde werk kunnen vrijgeven om het door te geven aan een andere kunstenaar.
De andere kunstenaar bouwt het werk op en maakt zijn / haar eigen interpretatie - een persoonlijk kunstwerk - en geeft het daarmee zijn / haar eigen interpretatie en betekenis.

Dit kan confronterend zijn, het kunstwerk krijgt een andere, nieuwe betekenis.

We hebben contact opgenomen met artiesten in verschillende media en in verschillende landen.

18 kunstenaars deden mee - kunstenaars uit België, Frankrijk, Italië, Nederland en zelfs Thailand.
18 kunstenaars in verschillende media: schilderen, keramiek, grafische kunst, multi-media, fotografie, glaskunst, textiel, metaalkunst ....

Tijdens 5 exposities werden bezoekers geïntrigeerd, verrast, geconfronteerd ... met de resultaten.

 

Hieronder vind je de transformaties van de eerste confrontaties.

bottom of page